Plànol de situació

Pati del Cafè Nou
La Riera, 110. Mataró