Plànol de situació

Antiga Casa Paco
Carrer Sant Cristòfor, 16 Mataró