Plànol de situació

Espai Demo del Mercat de la Plaça de Cuba
plaça de cuba, mataró