Plànol de situació

Casa Capell
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 Mataró