Plànol de situació

Pàdel Indoor Mataró
Carrer Josep Calvet, 64 Mataró