Plànol de situació

Agrupació Científico-Excursionista de Mataró
Ptge. del Pou d’Avall, 1. Mataró