Plànol de situació

Platja del Callao
Platja del Callao, Mataró