Plànol de situació

Capella Col·legi Salesià Sant Antoni de Pàdua.
Av. Puig i Cadafalch, 80 Mataró