Plànol de situació

Sales d’exposicions de Can Palauet
C. d’en Palau, 32 Mataró