Plànol de situació

Espai Firal del Parc Central
Camí de la Geganta, Mataró