Plànol de situació





Port de Mataró
Passeig del Callao s/n