Plànol de situació

Port de Mataró
Passeig del Callao s/n