Plànol de situació

Parc Central
Plaça d'Honorat Vilamanyà s/n