Plànol de situació

Passeig del Callao
Passeig del Callao, s/n