Plànol de situació

Torre de Can Palauet
Ronda President Tarradellas