Plànol de situació

Parc Forestal
Parc Forestal, Mataró