Mataró Plató / Film Commission

Les Film Commission o oficines d'atenció a les filmacions són una eina per potenciar i facilitar la utilització de la ciutat de Mataró com a espai de rodatge. Mataró signa l'adhesió a la Xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission el setembre de 2008. Aquesta xarxa és una eina que vol promoure Catalunya com a espai de rodatge de pel·lícules i d'altres rodatges audiovisuals. La participació en aquesta xarxa pretén afavorir la projecció de la ciutat, així com també llur promoció turística i desenvolupament econòmic.


Rodar a Mataró

Mataró Plató és un servei públic que està a la disposició del sector audiovisual amb la voluntat d'ajudar en la coordinació i realització de filmacions de la ciutat de Mataró. La ciutat de Mataró ha rebut diverses sol·licituds de rodatges, ja sigui de curtmetratges, de llargmetratges, de productes publicitaris o d'espais televisius, demandes que, d'origen professional o amateur, s'han atès logísticament des de la Direcció de Cultura amb la col·laboració dels departaments municipals implicats en cada cas.

Què fem ?
Gestionar i coordinar permisos de rodatge a la ciutat de Mataró, fent de pont entre les empreses productores i els diversos departaments municipals, així com amb d'altres entitats i titulars de localitzacions.
Fer de mediadors per aconseguir condicions especials que facilitin els rodatges.
Facilitar informació a les productores en relació amb localitzacions, empreses de serveis per a la producció i tot tipus de dades vinculades amb la producció audiovisual.
Vetllar perquè l'activitat cinematogràfica convisqui amb l'activitat ciutadana diària dels espais de rodatge.

Tramitació de permisos
Per tramitar l'obtenció d'autoritzacions per rodar a la ciutat de Mataró a través de Mataró Plató /Film Commission, cal omplir un formulari d'inscripció de les dades generals de la producció.
Omplir aquest formulari és necessari per dur a terme un rodatge cinematogràfic, televisiu, publicitari, documental i/o reportatges fotogràfics a qualsevol espai públic de la ciutat. Si el rodatge és en un espai privat, si és possible donem el suport necessari per proporcionar el contacte amb els propietaris de l'immoble.
Al formulari, cal incloure-hi informació sobre la companyia de producció, una breu descripció del projecte, el pla de rodatge i el nombre aproximat de personal tècnic i d'actors, així com també els elements tècnics que s'utilitzaran durant la filmació. També és necessari que hi constin les dades pressupostàries de la producció.
Cal tenir present que l'autorització, en darrer terme, la dóna l'Administració o el titular corresponent de l'espai sol·licitat, ja sigui públic o privat. En cap cas és Mataró Plató/Film Commission qui aprova o denega un permís de rodatge. La seva tasca és informar, coordinar, gestionar i aclarir tot allò que fa referència a la filmació i ús d'un espai.