• Portada >
  • Agenda >
  • La Biblioteca Antoni Comas és centre col·laborador ACTIC

Bibliotques

La Biblioteca Antoni Comas és centre col·laborador ACTIC

ACTIC

Què és l’ACTIC?
La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) que és un certificat acreditatiu de la competència digital entesa com la combinació de coneixements, habilitats i capacitacions en l’àmbit de les TIC.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat de Catalunya, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o admi nistració.

L’obtenció de la certificació passa per acreditar els coneixements TIC mitjançant un examen virtual que es realitza a través d’una plataforma tecnològica expressament destinada a aquesta finalitat. El ciutadà que es vulgui examinar s’ha de presentar als centres col·laboradors de l’ACTIC, per identificar-se i realitzar l’examen.

La missió dels centres col·laboradors a més de posar els mitjans per dur a terme la prova en condicions adequades és la d’informar als aspirants i donar suport en els tràmits.

Les funcions dels centres col·laboradors són:

Informar l’interessat sobre l’ACTIC i, si s’escau, facilitar-li els tràmits
Supervisar la realització de la prova.
Mantenir les instal·lacions i els equips dels punts d’avaluació.
Coordinar-se i comunicar-se amb l’Oficina Gestora de l’ACTIC.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat de Mataró disposarà de cinc centres ACTIC: el Centre de Formació Permanent Tres Roques, el CFA els Tarongers, el Consell Comarcal del Maresme i Mataró In-Premia Invest S.L. i la Biblioteca Antoni Comas.

Horari de prestacions de serveis relacionats amb l'ACTIC a la
Biblioteca Antoni Comas

Horaris d’informació de l’ACTIC (horari habitual d’obertura de la biblioteca):

Dilluns, dimarts i dijous de 15.30 a 20.30 h
Dimecres i divendres de 9.30 a 20.30 h
Dissabtes de 10.00 a 14.00 h
TOTAL: 41 hores setmanals

Horari del mes d’agost:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16.00 a 21.00 h
Dimecres de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

TOTAL: 29 hores setmanals
Horaris d’avaluació de les proves ACTIC:

Dilluns de 15.30 a 18.00 h
Dimarts de 15.30 a 18.00 h
Dimecres de 14.00 a 16.30 h
Dijous de 15.30 a 18.00 h
Divendres de 14.00 a 16.30 h
Dissabte de 10.00 a 12.30 h

Per a tots aquests horaris la biblioteca posa a disposició tres punts d’avaluació simultanis.
La Biblioteca Antoni Comas és centre col·laborador ACTIC
Data publicació: 12.05.2014