Sortim en família / Titelles
Vet-ho aquí
Diumenge 10 de desembre de 2017
12 h
Casal L'Aliança
7 euros / Socis Aliança Mataró: 6 euros

Públic familiar