Ball Popular

Ball del Gall

il·lustració Ball del Gall

En acabar la Missa del Gall, el grup La Traca oferirà un ball a la plaça.

 

Organitza: Associació Cultural La Barram
Ball Popular
Ball del Gall
Dijous 24 de desembre de 2015
Després de la Missa del Gall, 00.30 h
Plaça de Santa Anna